Convenant tussen WSP Fryslân en Fritech

Werkgeversservicepunt (WSP) Fryslân en Fritech hebben sinds 2 september 2014 een convenant afgesloten. Een primeur, aangezien dit op dat moment het eerste convenant betrof tussen WSP Fryslân en een zuiver regionaal (niet landelijk) opererende uitzendorganisatie. 

Het specifieke convenant tussen Fritech  en WSP Fryslân behelst een verdere intensivering van de samenwerking met als concreet doel om per jaar tenminste 200 werkzoekenden uit ‘moeilijk’ plaatsbare doelgroepen te plaatsen bij opdrachtgevers van Fritech. Het gaat hierbij om het structureel en concreet aan het werk helpen van werkzoekenden van 50 jaar of ouder, jongeren tot 27 jaar en werkzoekenden met een Wajong of WIA-uitkering. Een ambitieuze en uitdagende doelstelling, maar volgens beide partijen door middel van goede samenwerking en sneller onderling schakelen zeker haalbaar.

WSP Fryslân

Het WSP Fryslân is een samenwerkingsverband tussen UWV, gemeenten, onderwijsinstellingen en diverse kenniscentra. De aangesloten partijen bundelen hierin samen hun krachten om de juiste kandidaten voor openstaande vacatures bij werkgevers te vinden. Zij zetten zich daarbij met name in voor werkzoekenden die lastig werk kunnen vinden en bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) hoog in het vaandel hebben staan. 

MVO en SROI

Fritech Personeelsdiensten is reeds 30 jaar een bewust regionaal opererende dienstverlener op het gebied van uitzenden, detacheren, werving & selectie, payrolling, hr-advies en opleiden. Zij is sterk verankerd in de regio en werkt van oudsher nauw samen met de gemeenten in de Lauwersdelta (Noordoost Friesland en West Groningen) en het UWV. Voordat de term MVO gebezigd werd, was Fritech Personeelsdiensten hier al volop mee “dwaande”. Haar definitie van ondernemen is en was de ideale mix tussen het garanderen van de continuïteit van het bedrijf en het maatschappelijk verantwoord ondersteunen van de “mienskip”. 

Naast de eigen MVO ambitie die Fritech Personeelsdiensten heeft, wordt ook vanuit haar opdrachtgevers meer en meer een beroep gedaan op MVO. Dat spitst zich met name toe op “social return on investment” (SROI) zoals geëist in het merendeel van de huidige aanbestedingen. Fritech kan inmiddels als dé partner op het gebied van ondersteuning en invulling van SROI beschouwd worden. Het geheel aan financiële tegemoetkomingen vanuit de overheid voor “moeilijk” plaatsbare werkzoekenden wordt door Fritech  één op één in korting gebracht op het tarief van de opdrachtgever waar deze werkzoekenden aan de slag gaan. 

Uitzendbranche als kruiwagen naar werk

Het is voor Fritech Personeelsdiensten zeer lastig om de doelgroep van WIA/Wajong en 50 plus in beeld te krijgen. Werkzoekenden uit deze doelgroep ervaren een flinke drempel om zich in te schrijven bij een uitzendbureau. Onterecht, aangezien: landelijk meer dan 30% van de werkzoekenden via een uitzendbureau weer aan de slag worden geholpen. In Fryslân betreft dit zelfs meer dan 50% van alle werkzoekenden. De helft van deze uitzendkrachten stroomt binnen een half jaar door naar meer “vast” werk bij werkgevers of het betreffende uitzendbureau. De uitzendbranche in Fryslân is met recht “de kruiwagen” naar structureel werk te noemen. 

Doelstelling

Fritech Personeelsdiensten en WSP Fryslân hebben zich gecommitteerd om een aantal activiteiten in o.a. Innovatiehuis Lauwersdelta te organiseren om in contact te komen met werkzoekenden vanuit de  doelgroepen jongeren, 50 plus en Wajong/Wia binnen de regio. Met als ultiem doel om per jaar meer dan 200 van deze werkzoekenden te plaatsen bij opdrachtgevers van Fritech.

Deel dit artikel