Uitzenden - Detacheren

Eénvoudig, efficiënt en zonder risico’s!

Het blijkt behoorlijk tijdrovend en niet altijd even gemakkelijk om de werving & selectie van personeel goed uit te voeren. En wat denkt u van alle administratieve rompslomp en arbeidsrechtelijke risico’s (ziekte of ontslag) die personeel tegenwoordig met zich mee brengt? U heeft natuurlijk ook liever de lusten dan de lasten? Door middel van onze dienstverlening op het gebied van uitzenden en detacheren kunt u deze ideale situatie bereiken. 

Bij uitzenden en detacheren hebben wij al de geschikte kandiddaat bij ons in portefeuille of verzorgen hiervoor de volledige werving & selectie procedure. Daarnaast nemen wij het juridisch werkgeverschap op deze werknemer(s) van u over en verzorgen wij de gehele personeels-/salarisadministratie.  Hierbij kunt u denken aan:

 • opzetten passende wervingsprocedure;
 • uitvoeren eerste selectie op basis van harde functie-criteria;
 • uitvoering selectiegesprekken;
 • verzorging correcte persoonlijke afwijzingen;
 • het opstellen van correcte arbeidsovereenkomsten;
 • het berekenen van de salarissen;
 • de tijdige uitbetaling van de salarissen;
 • de afdrachten aan bedrijfsverenigingen, belastingdienst en pensioenfondsen;
 • het uitvoeren van de verzuimzorg en arbodienstverlening;
 • loondoorbetaling bij ziekte en ontslagprocedures;
 • het beheer en onderhoud van personeelsdossiers;
 • het doorvoeren van CAO- en wetswijzigingen.

Focus op úw eigen werk

Het werven & selecteren van personeel is toch écht een vak apart en kost vaak veel tijd. Daarnaast is het tegenwoordig een hels karwei om zelfstandig de administratie rondom uw personeel correct te verzorgen. Er komen eerder meer dan minder regels bij, die ook nog eens voortdurend wijzigen. Grijp nu de kans om u te focussen op uw échte werk en laat de werving, selectie en administratie rondom uw personeel over aan dé specialisten!

95% tijdsbesparing

Uit onderzoek bij onze opdrachtgevers blijkt dat zij nadat zij de keus voor uitzenden of detacheren hadden gemaakt zij gemiddeld 95% minder tijd kwijt waren aan personeelsgerelateerde zaken. Nog een belangrijke reden om gebruik te maken van onze payrolldiensten. Want ook in dit geval is tijd gewoon geld!

7% besparing personeelskosten

De werving, selectie en administratie rondom uw personeel brengt naast een een flinke tijdsinvestering en de gebruikelijke salariscomponenten een behoorlijk aantal aanvullende kosten met zich mee. U kunt hierbij onder andere denken aan: kosten personeels- en salarisadministratie, kosten accountant/boekhouder/administratiekantoor (controle en mutaties), juridische bijstand (contracten, ontslag), kosten verzuim(verzekering), verzuimbegeleiding en re-integratie. Onze opdrachtgevers realiseren met behulp van onze dienstverlening gemiddeld een besparing van 7% over de totale personeelskosten. Voor een bedrijf met 5 fulltime werknemers gaat het dan al snel om een directe besparing van € 8.000 per jaar!

Flexibel personeel inzetten

Voor onze activiteiten op het gebied van uitzenden en detacheren maken wij gebruik van de CAO NBBU. Deze CAO biedt u en ons de mogelijkheid uw personeel tijdens de eerste 3,5 jaar van het dienstverband volledig flexibel in te zetten afhankelijk van de drukte qua werkzaamheden binnen uw bedrijf. Voor de beloning van onze medewerkers gaan wij uit van de inlenersbeloning. Dus, voor de bepaling van de hoogte van het salaris, salarisverhogingen, toeslagen en andere vergoedingen gaan wij uit van de CAO die op uw bedrijf van toepassing is.

Geen risico op loondoorbetaling

Uw financiële risico's en werkgeversverplichtingen waren al aanzienlijk, maar zullen met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid behoorlijk toenemen. Maak gebruik van onze dienstverlening op het gebied van uitzenden en detacheren om uw risico's en zorgen op dit gebied te minimaliseren. Wij dragen dan immers het juridisch werkgeverschap en zijn verantwoordelijk voor alle risico's omtrent ontslag en ziekteverzuim. De continuïteit van uw bedrijf is gewaarborgd!

Eén all-in uurtarief per werknemer

Wanneer u gebruik maakt van onze dienstverlening op het gebied van uitzenden of detacheren heeft u de voordelen van de duidelijkheid van één all-in uurtarief per medewerker. Dit uurtarief wordt alleen in rekening gebracht over de daadwerkelijk gewerkte (productieve) uren van uw werknemer. In dit uurtarief is al rekening gehouden met: opbouw vakantiedagen, vakantiegeld, reserveringen feestdagen/kort verzuim/bijzonder verlof, ziekteverzuimrisico, arbo-dienstverlening, re-integratiekosten loonheffingen en werkgeverspremies. Veel van onze opdrachtgevers ervaren het als zeer prettig dat zij in hun offertes naar klanten nu rekening kunnen houden met een concrete all-in kostprijs per uur per medewerker waarbij ook rekening is gehouden met alle indirecte kosten. 

Alles overzichtelijk in UurOnline

Door middel van ons gebruiksvriendelijke urenregistratiesysteem UurOnline kunt u met een paar drukken op de knop via zowel PC, tablet als mobiel de gewerkte uren van uw medewerkers aan ons doorgeven en accorderen. Na de verwerking van de gewerkte uren ontvangt u uw factuur zowel in UurOnline als per post. Uw oude facturen en oude werkbrieven kunt u onbeperkt raadplegen in UurOnline. > Meer informatie

Deskundige helpdesk

Net zoals uw personeel het belangrijkste is voor het succes van uw bedrijf is dat voor ons natuurlijk niet anders. Daarom investeren wij voortdurend in het behoud van kennis en ervaring binnen onze organisatie. Naast de constante kwaliteit en betrouwbaarheid die wij willen waarborgen, is het voor u toch ook zeer onprettig om steeds maar weer met nieuwe recruiters te maken te krijgen. Onze medewerkers zijn inmiddels langdurig werkzaam voor onze organisatie en beschikken over een behoorlijke dosis ervaring en scholing op het gebied van payrolling, CAO's, sociale zekerheid, personeelszaken, HRM en overige relevante wet- en regelgeving. Schroom niet om uw vragen bij hen neer te leggen. Zij zijn u graag vrijblijvend van dienst.

Professionele verzuimzorg

Uitzenden of Detacheren via Fritech Personeelsdiensten biedt u een aantal voordelen op het gebied van verzuim. Het is voor ons mogelijk om zeer lage verzekeringspercentages voor de ziekteverzuimverzekering af te sluiten met verzekeraars. Door het aantal medewerkers die wij in dienst hebben, verkrijgen wij natuurlijk een goede onderhandelingspositie bij deze verzekeraars. Wanneer één van uw medewerkers ziek wordt, zijn wij samen met onze verzuimverzekeraar verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en eventuele re-integratie van uw werknemer. Wij nemen u wat dit betreft alles uit handen.

Tarieven Uitzenden - Detacheren

Voor uitzenden of detacheren betaalt u een van tevoren vastgesteld tarief per gewerkt uur. Het tarief is gebaseerd op het bruto salaris van de werknemer plus reserveringen, loonheffingen, premies en onze marge.

Het payrolltarief is inclusief opbouw vakantiedagen, vakantiegeld, reserveringen feestdagen/kort verzuim/bijzonder verlof, ziekteverzuimrisico, arbo-dienstverlening, re-integratiekosten loonheffingen en werkgeverspremies. U betaalt het uurtarief dus alleen over de daadwerkelijk gewerkte uren van de werknemer.

Laat de voordelen ook voor ú werken!

Heeft u interesse in onze dienstverlening op het gebied van uitzenden of detacheren? Neem dan snel contact met ons op, geef uw vacature aan ons door of laat u terugbellen door één van onze deskundige medewerkers om samen met u de mogelijkheden te bespreken.

Deel dit artikel