UurOnline

> Ga direct naar UurOnline

Accordering digitale urenstaten

De registratie en accordering van de gewerkte uren van uw payrollmedewerkers vindt plaats via het gebruiksvriendelijke digitale urensysteem "UurOnline".

Voor de accordering van gewerkte uren in UurOnline zijn bij Fritech Payrolldiensten 3 routes mogelijk:

  1. De werknemer voert de gewerkte uren wekelijks in en verzendt deze vervolgens via de knop "aanbieden" ter goedkeuring naar de inlener/opdrachtgever. Wanneer de ingevulde uren door de inlener akkoord zijn bevonden, verzendt deze ze vervolgens aan ons via de knop "aanbieden".

  2. De inlener/opdrachtgever voert de gewerkte uren wekelijks in en verzendt deze vervolgens via de knop "aanbieden" naar de werknemer. Wanneer de ingevoerde uren door de werknemer akkoord zijn bevonden, verzendt deze ze vervolgens aan ons via de knop "aanbieden".

  3. De inlener/opdrachtgever voert de gewerkte uren wekelijks in en verzendt deze via de knop "aanbieden" direct aan ons voor verdere verwerking.

Verwerking uren en salarisbetaling

Voor een tijdige verwerking dienen de urenstaten uiterlijk vóór de donderdag na een gewerkte week bij ons binnen te zijn. De verwerking hiervan vindt op donderdag en vrijdag plaats. Uw uitzendmedewerkers ontvangen vervolgens de daaropvolgende maandag hun salaris op hun bankrekening.

Digitale salarisstroken en jaaropgave

Uw uitzendmedewerkers ontvangen via dit systeem eveneens hun salarisstroken en jaaropgave. Zij ontvangen hiervan een notificatie per email. Oude urenbrieven, salarisstroken en jaaropgaven worden bewaard in UurOnline en zijn voor uw uitzendmedewerkers ten alle tijde inzichtelijk.

Facturatie

Na de verwerking van de salarissen ontvangt u uw factuur ook in UurOnline. U ontvangt hiervan een emailnotificatie. Oude urenbrieven en facturen worden bewaard in UurOnline en kunt u ten alle tijde raadplegen.

> Ga direct naar UurOnline

Deel dit artikel