VCA Basis of VOL

De veiligheidschecklist voor aannemers (het VCA-systeem), wordt veel gevraagd bij de gunning van overheidsopdrachten en bij werkzaamheden in de chemie, de bouw, de elektrotechniek en dergelijke. Met behulp van het VCA-systeem proberen de opdrachtgevers de veiligheid en de zorg voor het milieu op hun bedrijfsterreinen te bevorderen. Het VCA-certificaat is hét middel om aan te tonen dat men voldoet aan eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu (VGM). Hierdoor wordt voorkomen dat opdrachtgever en aannemer allerlei acties moeten ondernemen om de zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu te waarborgen. Er zijn 2 soorten VCA opleidingen: VCA basis voor medewerkers en VCA Vol voor opdrachtgevers en Leidinggevenden.

Cursusdata 

12 januari 2015

23 februari 2015

30 maart 2015

18 mei 2015

29 juni 2015

7 september 2015

12 oktober 2015

23 november 2015

Let op! Staat er voor u geen passende datum in de planning? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Gewenste vooropleiding/werkervaring

Minimaal 16 jaar en redelijke beheersing van de Nederlandse taal.

Cursuskosten

€ 125,- exclusief BTW per persoon (alleen thuisstudie + examen)
€ 225,- exclusief BTW per persoon (dagcursus + examen)

Dit is inclusief:

  • lesmateriaal
  • examen
  • certificaat na slagen
  • lunch (alleen bij dagcursus)
  • koffie (alleen bij dagcursus)
  • punten paspoort

De eventuele kosten voor een herexamen bedragen € 99,00 exclusief BTW.

Examen

De theorie wordt getoetst d.m.v. een aantal multiple choice vragen. Bij problemen met de Nederlandse leesvaardigheid wordt de toets mondeling afgenomen (extra kosten € 175,00 excl. BTW). De praktische deskundigheid wordt door de instructeur beoordeeld tijdens en/of na de praktijkinstructie.

Geldigheid

Het behaalde VCA diploma heeft een geldigheid van 10 jaar en dient tijdig verlengd te worden.

Lesmateriaal bij dagcursus

Powerpoint presentatie, video, en diverse handouts. Het lesmateriaal wordt voor aanvang van de cursus toegezonden en dient van tevoren bestudeerd te worden.

Bijzonderheden

Bij groepen vanaf 6 personen is het ook mogelijk:

  • De cursus en het examen op locatie in het eigen bedrijf te geven
  • De cursus op een andere datum dan de hierboven genoemde cursusdata te plannen

Aanmelden

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken en/of u aan te melden.

direct contact

aanmelden voor VCA

Deel dit artikel