Veilig werken langs de weg

Werken langs de weg is zeer risicovol. Om de risico’s en aansprakelijkheden zoveel mogelijk te beperken is het raadzaam werknemers een opleiding te laten volgen. De cursus die wij aanbieden geeft inzicht in de manier waarop dreigende gevaren kunnen worden voorkomen. De cursisten maken kennis met toepasselijke wetgeving en leren op een praktische wijze oplossingen te bedenken voor gevaarlijke situaties. Hierbij wordt met name aandacht besteed aan de veiligheid en aan de werkomgeving.

Het verkrijgen van voldoende instructie en voorlichting is één van de eisen uit de Arbo-wet. Overheden stellen een opleiding vaak verplicht bij de gunning van opdrachten. Goede instructie en voorlichting leidt aantoonbaar tot een afname van incidenten en ongevallen, veelal lagere kosten, maar vooral tot minder menselijk leed. De cursus is geheel toegesneden op de dagelijkse bezigheden van de medewerkers. 

Cursusdata

Neem contact met ons op om een voor u passende datum te plannen.

Gewenste vooropleiding/werkervaring

Geschikt voor werknemers werkzaam in de openbare ruimte en in de onmiddellijke nabijheid van verkeer; wegwerkers, hoveniers, straters en dergelijke.

Cursuskosten

€ 175,00 exclusief BTW per persoon. Dit is inclusief:

  • lesmateriaal
  • examen
  • certificaat na slagen
  • lunch
  • koffie

Examen

Aan het einde van de dag wordt een theorie-examen afgenomen aan de hand van een aantal multiple choice vragen.

Geldigheid

Na het succesvol afronden van de cursus ontvangt de kandidaat een certificaat. Dit certificaat kent een geldigheidsduur van 5 jaar.

Lesmateriaal

Powerpointpresentatie en lesboek

Bijzonderheden

Bij groepen vanaf 5 personen is het ook mogelijk de cursus en het examen inhouse te geven.

Aanmelden

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken en/of u aan te melden.

direct contact

aanmelden voor Veilig werken langs de weg

Deel dit artikel