Vraag en Antwoord

Deel dit artikel

UurOnline

 • Hoe kan ik in UurOnline inloggen?

  Wanneer wij jouw dienstverband hebben geregistreerd, ontvang je automatisch per email je inloggegevens voor ons digitale urenregistratiesysteem UurOnline.

  Je gebruikersnaam is altijd het door jou opgegeven emailadres.

  Je wachtwoord wordt 'at random' gegenereerd, maar kan na de eerste keer inloggen door je zelf worden gewijzigd in een voor jou 'gebruiksvriendelijker' wachtwoord.

Arbeidsovereenkomst

 • Welke CAO is van toepassing op mijn dienstverband?

  Fritech Personeelsdiensten is lid van de branche-organisatie NBBU. De hierbij aangesloten uitzendorganisaties hanteren de CAO NBBU voor uitzendkrachten. In de CAO (Collectieve Arbeidsovereenkomst) zijn de tussen vakbonden en werkgeversorganisatie gemaakte afspraken voor een bepaalde periode vastgelegd. Alle aangesloten bedrijven dienen zich minimaal aan de afspraken uit deze CAO te houden.

  > direct naar CAO NBBU voor uitzendkrachten

  > direct naar NBBU

 • Wanneer krijg ik een arbeidsovereenkomst?

  Je ontvangt voor aanvang van je daadwerkelijke werkzaamheden via ons bij één van onze opdrachtgevers een arbeidsovereenkomst (of zoals wij het noemen uitzendovereenkomst) van ons. In deze overeenkomst staan de afspraken tussen jou en Fritech vermeld.

  Daarnaast ontvang je per opdrachtgever waar wij jou naar uitzenden iedere keer weer een plaatsingsbevestiging. Hierin staan de specifieke afspraken voor jou uitzending bij deze opdrachtgever vermeld. Zoals: loon, onkostenvergoedingen, plaats van het werk, contactgegevens opdrachtgever, aanvang en eventuele duur uitzending, urenintentie e.d.

  Je ontvangt zowel van de uitzendovereenkomst als de plaatsingsbevestiging altijd 2 exemplaren. Van ieder dienen wij één exemplaar ondertekend van je retour te ontvangen. Het is verstandig de andere exemplaren voor je eigen administratie te bewaren. Bepaalde instanties kunnen in de toekomst om een kopie hiervan vragen.

Loon en secundaire arbeidsvoorwaarden

 • Wanneer wordt mijn salaris uitbetaald?

  Wij betalen je salaris in principe per week. Na een gewerkte week hebben jij en je opdrachtgever tot en met de woensdag de tijd om jouw gewerkte uren goedgekeurd bij ons aan te leveren via UurOnline. Deze worden op de donderdag en vrijdag hierna door ons verwerkt en je hebt je salaris vervolgens op de maandag daarna op je bankrekening staan. Dus, als jij op een maandag begint, heb je je salaris over je eerste werkweek twee maandagen later op je bankrekening staan.

Ziekteverzuim

 • Ik ben ziek. Hoe kan ik mij ziekmelden?

  Wanneer je overhoopt ziek mocht worden, dien je je uiteraard als eerste z.s.m. voor aanvang van de werkzaamheden bij je opdrachtgever/inlener ziek te melden. Daarnaast dien je je persoonlijk telefonisch bij ons ziek te melden voor 09.30 uur via 0511-548300. Je mag je dus niet per email of door iemand anders ziek laten melden.

  > ziekteverzuimreglement

Gegevens wijzigen

 • Hoe kan ik een wijziging van mijn IBAN nummer doorgeven?

  Stuur een email met je voornaam, achternaam, geboortenaam en je nieuwe IBAN nummer naar info@fritech.nl 

  Eén van onze medewerkers zal de gewijzigde gegevens vervolgens z.s.m. wijzigen in onze administratie. Let op! Het nieuwe IBAN nummer dient op jouw naam geregistreerd te staan bij de bank. Anders is het voor ons niet mogelijk om je salaris over te maken op dit IBAN nummer. Wij willen je bij voorbaat danken voor de door jou genomen moeite.

 • Hoe kan ik een adreswijziging doorgeven?

  Stuur een email met je voornaam, achternaam, geboortedatum en je nieuwe adresgegevens naar info@fritech.nl 

  Eén van onze medewerkers zal de gewijzigde gegevens vervolgens z.s.m. wijzigen in onze administratie. Wij willen je bij voorbaat danken voor de door jou genomen moeite.